Termovize

Máte vysoké účty za topení? Objevují se vám na zdech či sádrokartonech vlhké fleky? Rosí se vám okna? Hledáte únik v podlahovém topení? Uvažujete o zateplení domu? Přehřívají se vám  stroje? Vznikají vám zkraty v elektroinstalaci?

Co vlastně je termovize?

Termovize je technický obor využívající zachytávání odraženého infračerveného záření, které vyzařuje každé těleso ve vašem okolí. V termokameře se pak toto infračervené záření převádí na teplotní pole, které je výstupem z měření jako termogram. Každé teplotě je v termogramu přiřazena jedna barva z barevné škály vedle termogramu. Nejchladnější teploty jsou barevně nejtmavší, nejteplejší pak zase nejsvětlejší. 

Aby mohlo být měření dostatečně průkazné, musí být zajištěn alespoň minimální teplotní rozdíl mezi teplotou měřeného předmětu a jeho okolím. Nejlepších výsledků se dosahuje při co největším teplotním rozdílu.

Je třeba si uvědomit , že termokamera měří pouze povrchovou teplotu měřeného tělesa! Opravdu s termokamerou nevidíme přes stěny a ani dovnitř nějakého zařízení.

testo-880thermal_imaging_Applications
Využití termovize

Pro koho je termovize vhodná?

Termovize je vhodná pro každého, kdo si chce nechat nedestruktivní metodou změřit povrchovou teplotu objektu či předmětu. Ve stavebnictví se nejčastěji zjišťují tepelné mosty a defekty konstrukcí, v průmyslu se kontroluje přehřívání součástek a strojů (nejčastěji rotačních) a v elektroprůmyslu např. přehřívání elektrosoučástek (jističů, kabelů a pod.) z důvodu přetížení. Termovize je vhodná pro toho, kdo chce předejít problémům, které zatím ještě nevidí. Problémům, které by se v blízké či vzdálenější budoucnosti projevily a napáchaly pak větší škody.