Blower door test + termovize = Pro-pasiv

Firma Pro-Pasiv byla založena v roce 2009, aby Vám poskytovala služby nezávislé diagnostiky stavebstrojů a zařízení, a tím Vám pomáhala šetřit Vaše penízeBLOWER DOOR TEST a TERMOVIZNÍ MĚŘENÍ poskytujeme hlavně v Moravskoslezském, Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji (Ostrava, Brno, Olomouc, Zlín, Frýdek-Místek,…..) na Slovensku a v Polsku. Rádi však za Vámi přijedeme všude tam, kde nás bude potřeba.

Blower door test, blowerdoor test, blowerdoortest, blowtest, blower-door test, blower door tests, termovize, termokamera, toto jsou všechno označení činností, které provádíme a se kterými se můžete ve světě nezávislé diagnostiky setkat.

Pro diagnostické účely používáme nejmodernější měřící techniku: znaleckou termokameru TESTO 880-3 s výměnným objektivem, která měří v rozsahu -20°C až +350°C, a zařízení nazývané Blower door series 5000 od firmy Retrotec, kterým kontrolujeme těsnost (průvzdušnost) obálky domu. V obou případech se jedná o nedestruktivní a neinvazivní diagnostické metody.

TERMOKAMERA (TERMOVIZE) patří k nejprogresivnějším metodám měření teplotních polí. Jedná se o metodu zjišťování teplotních polí na povrchu materiálů pomocí měření intenzity infračerveného záření. Kontrola se provádí z důvodu eliminace vzniku případných tepelných mostů a tím i tepelných ztrát. Výstupem z termokamery (termovize) jsou termosnímky, které pomohou odhalit a zdokumentovat, kudy z domu nejvíce uniká drahocenné teplo.

BLOWER DOOR TEST je metoda, která slouží ke zjišťování netěsností ve stavebních konstrukcích, které mohou významně ovlivnit tepelné ztráty, ale i povrchové teploty, hlukové a vlhkostní režimy staveb. Dalo by se říct, že tímto testem lze najít skryté vady stavby.

Jsme členem profesního sdružení Asociace Blower Door CZ.