Omezení pro blower door test

Blowerdoor test má jednoznačně daná pravidla a ta jsou zakotvena v evropské normě ČSN EN 9972 (730577).

Referenční rozdíl tlaků 50 Pa
Základním principem této zkoušky je skutečnost, že rozdílné tlaky vzduchu mají snahu o vzájemné vyrovnání. Pokud v interiéru objektu bude tlak větší než v exteriéru, vnitřní vzduch bude hledat cestu, jak z objektu uniknout.
Omezení rychlostí větru do max. 6 m/s
Samotný vítr vzniká snahou vzduchu o vyrovnání rozdílných atmosférických tlaků. Jeho proudění při určité rychlosti způsobuje zásadní tlakové rozdíly na protějších stranách objektu, a tím vznikají nestandartní podmínky pro provedení měření blower door testu.
Omezení rozdílem teplot a výškou objektu max. 500 mK
Teplota přímo ovlivňuje tlak vzduchu. Pokud rozdíl vnitřních a venkovních teplot [K] vynásobený výškou objektu [m] je větší než 500 mK, je pravděpodobné, že výsledky měření blower door testu budou nepřípustně zkreslené (např. u objektu o výšce 10m a rozdílu teplot do 50 K (hodnota stejná jako ve °C) měření lze provézt).
Rozměr stavebního otvoru
Měřící zařízení se obvykle osazuje do vchodových dveří, popř. do jiného k tomu vhodného stavebního otvoru. Příliš malý nebo naopak příliš velký otvor nám znemožní osadit měřící zařízení a test se nebude moci provést. Limity jsou: šířka otvoru 73-105 cm, výška otvoru max. 2,35 m.

Při měření blower door testu typu A (certifikační) není možný jakýkoliv zásah do konstrukce. Žádné utěsnování prostupů, které při reálném užívání budou způsobovat úniky. Nejčastěji to jsou:

  • úniky potrubím ventilace, kde zpětná klapka nezajišťuje 100% těsnost;
  • úniky digestoří, větracími mřížkami, kamny, krbovými vložkami apod.