Metody měření

Dle normy ČSN EN 9972 (730577) existují 2 metody měření těsnosti obálky budovy a to metoda „A“ a metoda „B“. Pro úspěšnou realizaci nízkoenergetického  či dokonce pasivního domu se doporučuje provádět oba zmiňované testy Blower Door. Každý z nich v jiné etapě výstavby.

Metoda "B"

Obvykle je první test prováděn metodou „B“. Častokrát je tento test označován jako kontrolní. Touto metodou je testována těsnost obálky budovy ještě v průběhu výstavby a to v době, kdy je dokončena instalace parozábrany popř. ekvivalentního vzduchotěsnícího opatření. Před samotným testem se utěsní veškeré technologické otvory (vzduchotechnika, komín, odpady apod.). Cílem tohoto testu je odhalit defekty v těsnosti a zjistit úspěšnost vzduchotěsnících opatření. Důležitým předpokladem pro úspěch této metody měření  je mít volný přístup ke všem vzduchotěsnícím opatřením pro jejich případné opravy.  Defekty a netěsnosti, které se nepodaří odhalit a hlavně opravit během tohoto měření, se pak nemusí podařit opravit již nikdy, a pokud ano, tak s vynaložením ohromného úsilí a  nemalých  finančních prostředků.

Nejdůležitější test pro stavebníka

Dle našeho názoru je toto právě ta nejdůležitější metoda jak pro stavebníka, tak i pro stavitele popř. stavební dozor. Jedná se o kontrolní test v době, kdy máme odkryté všechny vzduchotěsné vrstvy. Čímž se k nim velmi lehce dostaneme. A tím pádem i relativně levně opravíme případné defekty!! Takže LEHCE a LEVNĚ je hlavní motto tohoto testu!!

Metoda "A"

Jedná se obvykle v pořadí o druhý blower door test, kterým se testuje budova jako celek v době běžného používání , pouze s vyloučením technologie větrání . U této metody již nedochází k jakýmkoliv zásahům do průběhu testu. Jedná se o metodu certifikační, jejímž cílem je udělení „Certifikátu o měření průvzdušnosti budovy“ s vyjádřením souladu s ČSN 73 0640–2. Výsledkem měření je konkrétní hodnota průvzdušnosti budovy a jednoznačně se jedná o vizitku stavitele!!!

Obě metody jsou provedeny zařízením Blower Door v souladu s ČSN EN 9972 (730577).

Finální test - certifikace

Zde už jsme obvykle schopni jen konstatovat finální hodnotu průvzdušnosti stavby. Tento test je vizitkou stavitele!

Metoda "3"

Žadatelé o dotaci z dotačního titulu Nová zelená úsporám se mohou ještě setkat s metodou měření těsnosti obálky budovy označenou jako metoda „3“. Tato metoda vychází z metody „A“, má však svá drobná specifika dle požadavků NZÚ. Nicméně pro ni platí stejné pravidla, jako byla již výše zmíněna.

Finální test - metoda dle NZÚ

Touto metodou měříme, když se žádá o dotaze z dotačního titulu Nová zelená úsporám