Blower door test

Máte vysoké účty za topení? Objevují se vám na zdech či sádrokartonech vlhké fleky? Máte netěsná okna a pozvali jste si firmu na jejich seřízení? Chcete si zkontrolovat kvalitu provedených stavebních a montážních prací ještě před tím, než firmě zaplatíte celou částku? Žádáte o dotaci v dotačním programu Zelená úspora? Vlastníte dřevostavbu? 

Co vlastně je blower door test?

Blower door test je testem vzduchotěsnosti neboli také testem průvzdušnosti stavebních konstrukcí.

Laicky řečeno, v domě se ventilátorem udělá podtlak a přetlak a zjišťují se místa netěsností stavebních prvků (okna, dveře, zásuvky a pod.)  a stavebních materiálů (parotěsné folie, praskliny v omítkách, prostupy přes zeď a pod.). Tento test průvzdušnosti (neboli test vzduchotěsnosti) stavební konstrukce vám řekne, kolik ohřátého vzduchu vám samovolně uteče netěsnostmi ven při vyvolaném rozdílu tlaku 50 Pa, který simuluje větrné počasí. Pro vás je to pak vodítko k tomu, aby jste si dokázali představit, kolik nového vzduchu pak budete muset ohřát, aby jste si doma udrželi tepelnou pohodu.

úniky vzduchu netěstnostmi
Princip blower door testu

Pro koho je blower door test vhodný?

Asi většina z vás se s tímto testem setkala hlavně ve spojitosti se Zelenou úsporou a dotacemi na pasivní a nízkoenergetické domy, kde je tento test jednou z podmínek získání této dotace.

Zřejmě vás teď napadne, že když nežádáte o dotaci, nestavíte pasivní dům a ani nemáte osazenou rekuperaci, že vám tento blower door test nemůže nic nabídnout?! Ale opak je pravdou!!! Tento test je určen každému, kdo si chce provést kontrolu technického stavu svého domu (nového i starého). Odhalit místa všech netěsností a mít možnost si je opravit.

Netěsnosti ve stavebních prvcích a konstrukcích, které nemáte pod kontrolou, mohou být v budoucnu zdrojem velkých komplikací v podobě nadměrné kondenzace vzdušné vlhkosti, tvorbě plísní, degradaci stavebních prvků, zhoršení tepelněizolačních vlastností zateplovacího systému na bázi vaty a podobně. Zvláště u dřevostaveb je pak životně důležité, aby se do stavby nedostala žádná vlhkost.