Příprava objektu na test

Všeobecně

Metoda "B"

Pro metodu B budou při blower door testu uzavřeny všechny nainstalované otvory a všechny úmyslně existující otvory musí být utěsněny.

Metoda "A"

Pro metodu A nebudou při blower door testu dělána žádná opatření, aby se zlepšila vzduchotěsnost, pouze:

Tento seznam máte možnost si stáhnout zde.